Activiteiten

Nieuwe voorzitter Platform Buurtschappen

Tijdens een online vergadering via teams heeft het Platform buurtschappen afscheid genomen van enkele bestuursleden. Voorzitter Jan ten Hove nam afscheid, nadat hij vanaf de oprichtingin het bestuur…

Lees meer

Voorjaarsoverleg – UITGESTELD

Op 26 maart zouden we eigenlijk ons jaarlijks Voorjaarsoverleg hebben. Met naast de vaste agendapunten, dit keer een interessante doorkijk op “hoe het Buitengebied er over 15 jaar…

Lees meer

Najaarsoverleg Platformbuurtschappen in het Esbrook

Op 3 oktober 2019 hebben we ons reguliere najaarsoverleg gehouden en dit keer in het Esbrook te Deldernerbroek/DeldernerEsch. Een van de hoofdthema’s was de “Verdeelsleutel” van de activiteitensubsidie….

Lees meer

Buurtschapsgebouw

De gemeente verstrekte alle buurtschappen hetzelfde bedrag als tegemoetkoming in het onderhoud van het buurtschapsgebouw. Het Platform Buurtschappen heeft onderling en er een billijker verdeling komt. Met de gemeente…

Lees meer

12½ jarig jubileum van het Platform Buurtschappen Hof van Twente

Zoals uit onze doelstelling blijkt, ondersteunt de Stichting initiatieven van non-profit verenigingen, stichtingen en dergelijke, die binnen de voormalige gemeente Markelo gevestigd zijn.

Lees meer

Kinderopvang

In november 2010 kwam de onheilstijding dat de peuterspeelzalen in Azelo, Deldenerbroek, Markvelde en Wiene op zeer korte termijn zouden worden gesloten. Onder regie van het Platform Buurtschappen…

Lees meer

© Copyright 2011 - 2023   Platform Buurtschappen Hof van Twente