Buurtschappen

De gemeente Hof van Twente bestaat naast de 6 kernen uit 13 buurtschappen. In die buurtschappen wonen gezamenlijk ongeveer 11.000 mensen, dat is een derde deel van het totaal aantal inwoners van de gemeente.

 

 

Vanaf voorjaar 2010 zijn de buurtschappen ook daadwerkelijk aangeduid met een bord. U treft die op de meeste doorgaande wegen aan de rand van elke buurtschap.

Op de foto hiernaast ziet u hoe de wethouders Titshof en Knuiman samen met de heren Hoevink en Wessels het eerste bord onthullen. (foto: Ans van Hinte)

Hiernaast in het menu kunt u wat meer informatie van de afzonderlijke buurtschappen vinden (klik op daar op de foto’s om deze groter te zien). Bovendien staan er links naar de websites van verenigingen en niet-commerciele instellingen in de desbetreffende buurtschap.