De 13 Buurtschappen in de Hof van Twente

Het Platform Buurtschappen Hof van Twente bestaat al sinds 13 juni 2002. De aanleiding tot de oprichting bestond uit het feit dat de gemeente een Plattelandsstichting wilde oprichten, waar de gezamenlijke buurtschappen zitting in konden nemen. Alle reden om die buurtschappen bij elkaar te halen en afgevaardigden te kiezen.

In de loop der jaren werd het Platform Buurtschappen steeds meer aanspreekpunt voor de gemeente enerzijds en voor de besturen van de buurtschappen anderzijds. De onderlinge band werd sterker en de noodzaak om zaken formeel vast te leggen werd ingezien. Er werd besloten tot oprichting van een stichting.

In de loop der jaren werd het Platform Buurtschappen steeds meer aanspreekpunt voor de gemeente enerzijds en voor de besturen van de buurtschappen anderzijds. De onderlinge band werd sterker en de noodzaak om zaken formeel vast te leggen werd ingezien. Er werd besloten tot oprichting van een stichting.

Stichting Platform Buurtschappen Hof van Twente

Dankzij de welwillende medewerking van notaris Rouwenhorst in Delden kon op 12 oktober 2009 officieel de stichting Platform Buurtschappen Hof van Twente opgericht worden. Elk van de 13 buurtschappen is daarin vertegenwoordigd met een bestuurslid.

Doelstelling (uit de statuten):

De stichting heeft ten doel: het behartigen van de belangen en bevorderen van het welzijn van de buurtschappen met zijn bewoners en (buurt)organisaties, om een zo goed mogelijk leefklimaat te scheppen in de ruimste zin van het woord, echter zonder binding met of terugkoppeling naar politieke partijen, andere belangenorganisaties of individuele personen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.