Dijkerhoek

 

De buurtschap Dijkerhoek ligt ten westen van Markelo en oostelijk van de Schipbeek. Het is een kleine buurtschap qua oppervlakte en inwoners. Er zijn 50 huishoudens en ruim 130 bewoners. Omdat we qua omvang een kleine buurtschap zijn worden activiteiten aangepast aan de leeftijdsopbouw. Zo is er door een geboortegolf enige jaren geleden nu een behoorlijk grote groep kinderen waarvoor de Sinterklaasviering weer in ere is hersteld.

De buurtvereniging “Dijkerhoek” is de oudste buurtvereniging in Markelo, opgericht in 1945. Alle inwoners zijn automatisch lid.

De buurtschapsvereniging heeft geen eigen onderkomen, maar maakt als dat nodig is gebruik van diverse gebouwen die beschikbaar zijn in de buurt. Daarnaast kunnen we de fantastische buitenlocatie op de Dingspelerberg gebruiken.

Het bestuur bestaat uit vijf personen. Ieder jaar treedt één van de bestuursleden af en wordt vervangen. Op deze manier is de bestuurlijke continuïteit goed gewaarborgd.

Namens de buurtschap Dijkerhoek heeft Carlo van den Kieboom zitting in het bestuur van het Platform Buurtschappen Hof van Twente.