Publicatiedatum: 26 mei 2021

Tijdens een online vergadering via teams heeft het Platform buurtschappen afscheid genomen
van enkele bestuursleden. Voorzitter Jan ten Hove nam afscheid, nadat hij vanaf de oprichtingin het bestuur van Platform Buurtschappen heeft gezeten namens de buurtschap Stokkum.Eerst als penningmeester, de laatste jaren als voorzitter. Tevens nam Henk Wolberink afscheid,hij zat eveneens vanaf de oprichting in het bestuur namens Dijkerhoek. Wij bedanken beide heren
voor hun inzet.
Tijdens de vergadering werd de voorzittershamer op ludieke wijze doorgegeven aan de nieuwe
voorzitter Bart van Groningen. Jordy Snellink heeft de functie van penningmeester geaccepteerd.
Beide
heren veel succes met deze functies gewenst.

De nieuwe voorzitter

 


← terug