Activiteiten

Verslagen roadshows omgevingsvisie

In de afgelopen weken heeft de gemeente in nauwe samenwerking met stads-, dorps, buurtschapsraden en -belangenorganisaties 8 roadshows georganiseerd over de ontwikkeling van de nieuwe omgevingsvisie Hof van…

Lees meer

Roadshow gemeente HvT over omgevingsvisie

Ben jij erbij op 14 of 21 februari? De omgevingsvisie en het buitengebied! Als je straks iets wilt, of dat nou over (ver)bouwen, recreatie of duurzaamheid gaat, dan…

Lees meer

Nieuwe voorzitter Platform Buurtschappen

Tijdens een online vergadering via teams heeft het Platform buurtschappen afscheid genomen van enkele bestuursleden. Voorzitter Jan ten Hove nam afscheid, nadat hij vanaf de oprichtingin het bestuur…

Lees meer

Voorjaarsoverleg – UITGESTELD

Op 26 maart zouden we eigenlijk ons jaarlijks Voorjaarsoverleg hebben. Met naast de vaste agendapunten, dit keer een interessante doorkijk op “hoe het Buitengebied er over 15 jaar…

Lees meer

Najaarsoverleg Platformbuurtschappen in het Esbrook

Op 3 oktober 2019 hebben we ons reguliere najaarsoverleg gehouden en dit keer in het Esbrook te Deldernerbroek/DeldernerEsch. Een van de hoofdthema’s was de “Verdeelsleutel” van de activiteitensubsidie….

Lees meer

12½ jarig jubileum van het Platform Buurtschappen Hof van Twente

Zoals uit onze doelstelling blijkt, ondersteunt de Stichting initiatieven van non-profit verenigingen, stichtingen en dergelijke, die binnen de voormalige gemeente Markelo gevestigd zijn.

Lees meer

© Copyright 2011 - 2024   Platform Buurtschappen Hof van Twente