Publicatiedatum: 23 oktober 2019

Op 3 oktober 2019 hebben we ons reguliere najaarsoverleg gehouden en dit keer in het Esbrook te Deldernerbroek/DeldernerEsch. Een van de hoofdthema’s was de “Verdeelsleutel” van de activiteitensubsidie. De hiervoor ingestelde commissie had zijn werk goed gedaan en na een korte toelichting kon de vergadering unaniem akkoord gaan met de voorgestelde verdeelsleutel. Daar waar voorheen de Gemeente een subsidieaanvraag van 13 buurtschappen afzonderlijk moest behandelen, is dit door de inzet van het Platform Buurtschappen teruggebracht tot één aanvraag met een onderling bepaalde verdeelsleutel. Middels de berekening waarop deze verdeelsleutel tot stand komt, wordt er ook gelijk recht gedaan aan de beleidslijnen die door de Raad zijn gesteld in het kader van specifiek activiteiten voor jongeren en ouderen.

Naast deze interne aangelegenheid was er gelegenheid voor Raoul Clarijs van de Gemeente Hof van Twente.

De pilot “Toekomstgerichte erven” in Elsenerbroek is heel goed ontvangen en het college wil dit verder uitrollen in de hele Gemeente. In dit kader is er 1 miljoen euro gereserveerd voor biodiversiteit. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor de inwoners van het buitengebied.
Gezien dit ambitieuze plan hebben we Raoul Clarijs uitgenodigd ons eens mee te nemen in de plannen en mogelijkheden…..

Raoul aan jou het woord…..

 

Bij de behandeling van de algemene zaken kwam ook het initiatief “Automaatje” aan de orde.

De Hof van Twente heeft in samenwerking met Salut en de ANWB een vervoersservice opgezet, waarbij minder mobiele plaatsgenoten door lokale vrijwilligers (in de Hof nu 35 mensen) worden gebracht en gehaald, naar/van de gewenste plaats, tegen een kleine vergoeding (€0,30/km).

Nog goed mobiel? Zelf aanmelden als vrijwilliger kan natuurlijk ook….

De folders liggen in de verschillende Buurthuizen, of kijk zelf even op de site van www.salut-welzijn.nl.

Na afloop was er nog gelegenheid om even van gedachten te wisselen onder het genot van een lekker drankje. Esbrook bedankt voor de gastvrijheid !


← terug